Γιατί;

Γιατί να εν σκλαβωμένη η πατρίδα μας;
Γιατί να υπάρχουν ξένες σημαίες στα βουνά μας;
Γιατί όπου γυρίζω να τες θωρώ απέναντί μου;
Γιατί να μεν είδα ποττέ μου τόπους που την πατρίδα μας τζιαι να αρκέστηκα μόνο στις φωτογραφίες;
Γιατί να μεν μπορώ να πάω ελεύθερα στο σπίτι της γιαγιάς μου στην Άσσια;
Γιατί ο κόσμος δείχνει τόσην μεγάλην αδιαφορία για το ότι η πατρίδα μας εν σκλαβωμένη;
Γιατί να ακούω για τα φωτεινά χρώματα που εκυριαρχούσαν στις κατεχόμενες γειτονιές μας
τζιαι να μεν μπορώ να τα δω;
Γιατί να ακούω για τις μοναδικές μυρωθκιές που εφκάλλαν οι κήποι των κατεχόμενων σπιτιών μας τζιαι να μεν μπορώ να τις μυρίσω;
Γιατί να ακούω για την υπέροχην άμμο της Αμμοχώστου τζιαι να μεν μπορώ να την αγγίξω;
Γιατί να μεν μπορώ ελεύθερα να πάω προσκύνημα στον Απόστολον Αντρέα;
Γιατί να μεν μπορώ ελεύθερα να πάω βόλτα στο λιμανάκι της Κερύνειας;
Γιατί κάποιοι ξένοι να μας βάλλουν όρια στον τόπο μας;
ΓΙΑΤΙ γαμώτο;

ΓΙΑΤΙ;