Άντε γεια σας.

-Εν τζιαι έκατσα ήσυχος μιαν ημέρα τούντο καλοτζιάρι.

-Όι Αθήνα, όι Θεσσαλονίκη, όι Αγία Νάπα, όι Αγρό.

-Εμπάσιγουέι.

-Συνεχίζω ακάθιστος.

-Έφυα, πάω στα Παρίσια τζιαι στες Ντίσνειλες.

-Αν δεν έρτω ως την άλλη Τετάρτη σημαίνει ήβρα Γαλλίδα τζιαι έμεινα τζιπάνω ή έππεσεν το αεροπλάνο(πτου πτου ξιου ξιου μμάτιν κακόν ξιου ξιου).

-Τζιαι που εννα’ρτω να κάμω πποστ να σας πω τες εντυπώσεις μου.

-Α,τζι’αν προκριθεί το ΑΠΟΕΛ έρκεται τζι’αλλο Τάχα αστείο video όπως το προηγούμενο με τον Χίτλερ.

-Σιερετούμεν.