Στο αεροπλάνο.

Εκάθετουν στο παράθυρο του αεροπλάνου τζιαι έβλεπεν έξω τα αεροπλάνα που απογειώνουνταν τζιαι επροσγειώνουνταν, περιμένοντας να ξεκινήσει το ταξίδιν του πίσω στην Λάρνακα.  Δίπλα του, ο παπάς του εθκιέβαζεν στον Φιλελεύθερο της προηγούμενης μέρας που εγόρασεν που ένα περίπτερο της Ερμού για τον θάνατο κάποιου μοτοσυκλεττιστή στον δρόμο. «Κωλομοτόρες», είπεν. «Εν θέλω ποττέ να πιάεις μοτόραν. Ποττέ.», είπεν του γιού του για χιλιοστή φορά.»Όι παπά. Ποττέ», είπεν του ο γιος του. Ο παπάς, πάντα στο αεροπλάνο αγχώνεται για το ποιος εννα κάτσει δίπλα του. Ελπίζει να μεν εν ενοχλητικός. Εν έσιει τέθκιες ορέξεις να τον ανέχεται για μιαν ώρα. Θέλει ησυχία. Ξαφνικά, σαν εταξίδεφκεν με τις σκέψεις του για το ποιος εννα κάτσει δίπλα του, ένιωσεν κάτι στο σιέριν του που τον «εξύπνησεν». Ήταν ο γιος του που του έπιαεν το σιέριν του. «Ευχαριστώ παπά», είπεν του. «Τίποτε γιε μου», απάντησεν του, » δική μου ευχαρίστηση που ήρτες μαζίν μου». Ο γιος εχαμογέλασεν τζιαι εγύρισεν ξανά προς το παράθυρο τζιαι άρκεψε να συλλογίζεται ποιος εν ο παπάς του, πόσον τον αγαπά, τζιαι ότι εν μεγάλη μαλακία που κάμνει άμαν νευριάζει μαζίν του τζιαι κατακρίνει τον για ασήμαντα πράματα.

Την ίδιαν ώραν, τζιαι ενώ παπάς τζιαι γιος επαραμέναν αμίλητοι, ήρτεν ο διπλανός του παπά. Εσίνιαρεν τον ο παπάς ότι ήταν καλόν πλάσμαν τζιαι καθόλου ενοχλητικός. Εκρατούσεν τζιαι λάπτοπ στο σιέριν του οπόταν μάλλον θα εκάθετουν ήσυχα να κάμει καμιάν εργασίαν ή να δει καμιαν ταινία. «Καλησπέρα», είπεν του ο παπάς τζιαι εσηκώθηκεν να τον βοηθήσει να βάλει τες βαλίτσες του πάνω στον αποθηκευτικό χώρο, προσπαθώντας να φκάλει τα όσα αισθήματα αντιπάθειας μπορεί να ήσιεν ο διπλανός προς τζίνον που την στιγμήν που τον είδεν. «Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολλά», είπεν του ο διπλανός με χαμόγελο δίνοντας του το σιέριν του. Ο γιος εν είπεν τίποτε. Ούτε καν εκοίταξεν τον διπλανό. Μετά που λλίον το αεροπλάνον απογειώθηκεν. Ο γιος με το ipod στα αυτιά άκουεν Μαχαιρίτσα τζιαι εθκιέβαζεν για την Νέα Παγκόσμια Τάξη στο περιοδικό Focus, ο παπάς ήσιεν πλέον φτάσει στον οικονομικό Φιλελεύθερο τζιαι ο διπλανός έβλεπεν στο λαπτοπ του τον Ice Ventura.

Eίχαν περάσει περίπου 20 λεπτά χωρίς να κόψουν κουβέντα μεταξύν τους οι τρεις. Ήρτεν η ώρα του φαγητού. Ο διπλανός έπιαεν τα φαγητά τζιαι επέρασεν τα προς τους άλλους δυο τζιαι ύστερα έπιασεν τον δικόν του. «Ευχαριστούμεν», είπαν του. Ο παπάς εν ήθελεν τίποτε, έπιαεν το ψωμίν έδωκεν το του γιου του τζιαι το υπόλοιπον έδωκεν το πίσω της αεροσυνοδού. Ερώτησεν τους τζιαι τι θέλουν να πιουν. «Ένα χυμό για το νεαρό», είπεν ο παπάς τζιαι ο γιος ενευρίασεν που μέσα του που απάντησεν ο παπάς του για τζίνον τζιαι εν τον άφηκεν μόνον του να πει. «Φάουσα», είπεν του εαυτού του όμως, σκεφτόμενος τζίνα που ελάλεν για τον παπάν του πριν. Ο παπάς ήσιεν ανοίξει μια σελίδα στον οικονομικό Φιλελεύθερο που ελάλεν για τις απολύσεις υπαλλήλων των αυτοκινητοβιομηχανιών λόγω της κρίσης. Εν τον επολλοενδιέφερεν αλλά επειδή ο διπλανός εγύρισεν τζιαι έβλεπεν την εφημερίδα, αντράπηκεν να γυρίσει σελίδα αφού πιθανών εθκιέβαζεν κάτι ο διπλανός. «Εγάμησεν μας η κρίση α;», είπεν του ο διπλανός. «Ακόμα εν είδαμεν τίποτε», απάντησεν του. Τούτη ήταν η αρκή της συζήτησης τους ώσπου να φτάσουν στο αεροδρόμιο. Επίαν που την κρίση στο πόσα κοπελλούθκια έσιει ο καθένας. Ο γιος ήσιεν ακόμα το ipod στα αυτιά τζιαι ήσιεν φτάσει στις Τρύπες. Έβλεπεν έξω τις τούρκικες σημαίες στον Πενταδάκτυλο. Εφένουνταν αλλιώς που ψηλά. Μια οργή εξύπνησεν μέσα του. Ένιξερει πόθεν ήρτεν ούτε γιατί. Έτσι τον εμάθαν που μιτσή για τους Τούρκους. Ο παπάς τζι’ο διπλανός είχαν κάμει πλέον μια «φιλία» τζιαι εφένουνταν να τερκάζουν ως αθρώποι. Ούτε επιδιώξαν να βρεθούν, ούτε ήξερεν ο ένας τον άλλο. Απλά η μοίρα κάποτε κανονίζει τα τζιαι κάποια πράματα ακολουθούν απίστευτες συγκυρίες για να συμβούν. Σαν εμιλούσαν ο παπάς εσκέφτηκεν ότι εν τον ερώτησεν το όνομαν του, το ίδιον εσκέφτηκεν τζιαι ο διπλανός. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ερωτήσαν το όνομαν του διπλανού τους. Μετά που τόσην συζήτησην «εν πάει» να τον ρωτήσουν. Ήταν κάτι που έπρεπε να ειπωθεί που την αρκήν. Στα τελευταία 5 λεπτά πριν την προσγείωση οι θκυο τους εν είπαν τίποτε. Κάπου έκοψεν η κουβέντα. Ο διπλανός έθελεν να πάει να κατουρήσει. Ήταν να τα κάμει πάνω του. Αντρέπετουν να σηκωστεί όμως τζι’ανακατσιά τις τουαλέτες των αεροπλάνων έτσι επερίμενεν να προσγειωθούν. Άσιημο πράμα να τα κρατάς μέσα σου πάντως.

Ήρτεν η στιγμή της προσγείωσης. «Άφηστο ipod τζιαι κούμπα πίσω γιε μου. Εν καλύτερα έτσι», είπεν ο παπάς του γιού του. Ένας κόμπος εδημιουργήθηκεν στον λαιμό του γιού. «Εν τζι’είμαι μωρό γαμώτο να μου λαλεί ίνταμπου να κάμω.», εσκέφτηκεν τζιαι για άλλη μια φορά έκαμεν παρατήρηση στον εαυτόν του που σκέφτεται έτσι, κουμπόντας πίσω όπως του είπεν ο παπάς του.

Το αεροπλάνον επροσγειώθηκεν. Επισκαλίσαν οι Κυπραίοι όπως πάντα. Είπεν ο πιλόττος τα δικά του. Τζι’εφύαν με τον παπά τζιαι τον διπλανό να ξαναπιάνουν την κουβέντα στο λεωφορειούι για το αεροδρόμιο. Εφτάσαν στην είσοδο του αεροδρομίου τζιαι στον έλεγχο των εισητηρίων. Ήταν τεράστια η σειρά γιατί μόνον έναν ταμείον ελέγχου ήταν ανοιχτό. Ούλλοι εποφυσούσαν όταν έβλεπαν την σειρά. Μετά που λλίο, μια γυναίκα ανακοίνωσεν στη σειρά να παν τζιαι στο διπλανό ταμείο που ήσιεν μόλις ανοίξει. Ο διπλανός άκουσεν την. Επίεν στον παπά τζιαι στον γιο, «Χάρηκα», είπεν τους κάμνοντας χειραψία. «Παρομοίως», είπαν του τζι’οι θκυο. Ο παπάς τζι’ο γιος εμείναν στην ίδια σειρά γιατί ήταν να παν πολλοί στην διπλανή τζιαι ήταν να φκιερώσει η δική τους.

Ο διπλανός επίεν που τους πρώτους στην διπλανή σειρά. Επέρασεν το ταμείο ενώ ο παπάς τζιαι γιος ήταν ακόμα στην σειρά τζιαι επεριμέναν. Εσήκωσεν το σιέριν του ο διπλανός τζιαι έκαμεν τους γεια μπροστά που τα ταμεία. Εκάμαν του τζιαι τζίνοι.

Εμείναν οι συζητήσεις τους στη μέση. Εξέραν ότι εν θα ξαναβρεθούν. Έπιαεν ο καθένας τον δρόμον του. Όμως εκάμαν καλήν παρέα…

One thought on “Στο αεροπλάνο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s